บ้านพักของเรา

ภายในบริเวณแค้มป์ มีหอประชุมืที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ครบครัน บรรยากาศที่แวดล้อม ด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา 

อาคารที่พักสำหรับวิทยากรแยกเป็นสัดส่วน สามารถควบคุม ดูแลได้เป็นอย่างทั่วถึง ห้องน้ำสะอาด มีการดูแลรักษาอย่างดี มีจำนวนถึง 120 ห้อง ซึ่งเพียงพอทุกห้อง

1/1

Copyright © 2016 by www.wangdongcamp.com All right reserved

ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์

57/3 หมู่ 12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

โทร : 089-075 6952 , 081-941 9566