เส้นทางเดินทางไกล

เส้นทางเดินทางไกล - ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์

เส้นทางที่ 1 (6 กิโลเมตร)

 

เริ่มจากวัดเก่ากาญจนบุรี - หมู่บ้านวังด้ง - วังด้งแคมป์

เส้นทางที่ 2 (3.3 กิโลเมตร)

เริ่มจากปากทางเข้าหมู่บ้านวังด้ง - วังด้งแคมป์

เส้นทางที่ 3 ( 6 กิโลเมตร )

เริ่มจากวังด้งแคมป์ เลี้ยวซ้าย ออกทางสนามกอล์ฟนิจิโกะ - เลี้ยวขวา - ทางเข้าหมู่บ้านวังด้ง - วังด้งแคมป์ 

เส้นทางที่ 4 ( 10 กิโลเมตร )

เริ่มจากวังด้งแคมป์ เลี้ยวซ้าย - หมู่บ้านหนองหอย - เข้าด้านหลังโรงแรมเอราวัณปริ้นเซส - เข้าช่องอนามัยวังด้ง - วังด้งแคมป์

Copyright © 2016 by www.wangdongcamp.com All right reserved

ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์

57/3 หมู่ 12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

โทร : 089-075 6952 , 081-941 9566