แผนที่การเดินทาง

ที่อยู่ :  57/3 หมู่ 12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

website : www.wangdongcamp.com

email : wangdongcamp@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

                      คุณนพดล แต้มทอง

                      Mobile : 089-075 6952

                      คุณผ่องศรี แต้มทอง

                      Mobile : 081-941 9566

ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์